Post

Share this post

Episode 003 | Fredrik Myrtell – Mannen med många titlar

Idag intervjuar vi mannen med många titlar, Fredrik Myrtell! Här får vi bland annat bra tips om hur du skulle kunna komma in i branschen och vad du ska ta betalt för ett arbete. Frågor och tips till framtida avsnitt kan du skicka till info!

01:17 – Vad är en produktionsledare (filminspelning) & produktions koordinator?
01:27 – European Film College
02:05 – Vad är en producent, produktionsledare, linjeproducent och post producent?
02:40 – Vad är colorgrading, ljudläggning och ljudmix?
05:15 – Olika film upplösningar och vad innebär komprimerade filformat?
09:00 – Hur och varför används tidskoder i film?

Kommer mer snart!

Leave a comment

Type and hit enter